True View Nedir?

True View

Gerçek gösterim teknolojimiz verimliliğin maksimize edilmesine olanak sağlamaktadır. Yayıncıların reklam alanlarını ‘true view’ teknolojisi sayesinde analiz ederek hangi alanların gerçek gösterimi aldığını, hangilerinin gözden uzak kalarak aslında gösterim alamadığını belirler ve bu bilgiler ışığında yapılan optimizasyonlar sayesinde kampanyanın maksimum kullanıcıya ve verimliliğe ulaşması sağlanır.

Analizlerimize göre gerçek gösterim (yani reklamın sayfada yayınlanmasının ötesinde reklamın kullanıcı tarafından gerçekten görülmesi) ve daha uzun süreli görüntülenme (standartlara göre reklamın en az Psinin 10 saniyeden daha uzun süre görülmesi) kampanya ve marka performansını etkileyen en önemli unsurlardan biri. Kısacası, reklam ne kadar uzun süre görünürse, reklamcılık kalitesi de o kadar artıyor. Reklamın geri dönüş oranı (satışa veya kliğe dönüşme oranı da olabilir) arttıkça markaların da memnuniyeti artıyor ve bu da gerçek gösterim ile tamamen doğru orantılı.

Teknolojimiz şunu sağlıyor : Gösterim reklam alanı, kreatif , partner ya da kanal tarafından görülmemiş olsa bile bizim tarafımızdan fark ediliyor. Aynı zamanda harcanmış zaman, kreatif görüntülenmesi ve bizim sonuçlarımızla pazar arasındaki kalite kontrolü yapar. Ayrıca kendi metriklerimizi yaratarak, standarttan farklı görülme değerleri ayarlayabiliyor ve bu ayarlar sonucu örneğin daha uzun süreli görünürlük sağlayan sitelere özel ayrı hedeflemeler yapabiliyoruz.

Teknolojimiz sayesinde reklamverenler reklamlarının en yüksek performans sağlayacak sitelerde yayınlanmasını garanti altına alabiliyorlar.

Görünürlük

  • Reklamların görülme %si
  • Reklamların görüntülenme süresi
  • 10 saniyeden fazla görüntülenen reklamların %si
  • Above The Fold %si